Social Media เตรียมรับ 3/4 ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในสหรัฐฯ ภายในปี 2014

สถิติล่าสุดจาก eMarketer คาดการณ์ว่า มากถึง 3/4 ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในสหรัฐฯ จะเข้ามาเป็นสมาชิกบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายในปี 2014 นั้นหมายความว่าเว็บไซต์ social network ต่างๆ อาจจะต้องรองรับผู้ใช้ในสหรัฐฯ ถึง 164.9 ล้านคน!

ซึ่งจริงๆ แล้วการเติบโตของจำนวนผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook และ Twitter ก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆ อยู่แล้ว แต่ว่ากลุ่มผู้ใช้ social network จะเริ่ม shift จากกลุ่มวัยรุ่น และ young adults (18-24 ปี) มาเป็นกลุ่มคนอายุ 35-44 ปีมากขึ้น โดยที่กลุ่มผู้หญิงจะยังคงเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุดค่ะ

ภายในปี 2014 การเปลี่ยนแปลงนี้จะชัดเจนมากขึ้น โดยทาง eMarketer คาดการณ์ว่า 56.8% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 55-64 ปีจะใช้ social network มากขึ้น เพิ่มขึ้นจาก 34.3% ในปี 2009 และอีกกลุ่มหนึ่งที่จะหันมาใช้ social networks มากขึ้นก็คือกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปค่ะ (คุณย่าไฮเทคว่ายังงั้น :p)

ที่มา: eMarketer

1 ความเห็นบน “Social Media เตรียมรับ 3/4 ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในสหรัฐฯ ภายในปี 2014

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s