Pandora ชึ้นแท่นอินเตอร์เน็ตเรดิโอที่เป็นที่นิยมมากที่สุด

ขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วสำหรับ Pandora อินเตอร์เน็ตเรดิโอทีเ่ป็นที่นิยมมากที่สุดค่ะ โดยที่ถึง 40% ของกลุ่มคนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และอีก 28% ของประชากรออนไลน์ของสหรัฐฯ ทั้งหมดบอกว่านึกถึง Pandora เป็นอันดับแรกถ้าพูดถึงสถานีวิทยุทางอินเตอร์เน็ตค่ะ ตามมาด้วย AOL Radio, Yahoo และ Last.fm ค่ะ

ที่มา: Silicon Alley Insider

1 ความเห็นบน “Pandora ชึ้นแท่นอินเตอร์เน็ตเรดิโอที่เป็นที่นิยมมากที่สุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s