ปีแห่งสังคมออนไลน์ Facebook VS. Twitter [Infographic]

A breakdown of 2010 social demographics -> Facebook VS. Twitter

Facebook:

 • ผู้ใช้ 500 ล้านคน
 • 41% เข้า log in บน Facebook ทุกวัน
 • 30% ใช้ผ่านมือถือ
 • 40% เป็นเพื่อนกับแบรนด์ ในขณะที่ 51% ของผู้ที่เป็นเพื่อนกับแบรนด์จะซื้อสินค้าของแบรนด์นั้นๆ
 • 12% ของผู้ใช้ทำการอัพเดทสถานะทุกวัน
 • 70% ของผู้ใช้อยู่นอกสหรัฐฯ

Twitter

 • ผู้ใช้ 106 ล้านคน
 • 27% เข้า log in บน Facebook ทุกวัน
 • 37% ใช้ผ่านมือถือ
 • 25% เป็นเพื่อนกับแบรนด์ ในขณะที่ 67% ของผู้ที่เป็นเพื่อนกับแบรนด์จะซื้อสินค้าของแบรนด์นั้นๆ
 • 52% ของผู้ใช้ทำการอัพเดทสถานะทุกวัน
 • 60% ของผู้ใช้อยู่นอกสหรัฐฯ

สรุปจากตัวเลขนี้

 • ผู้ใช้ Facebook มีการ log-in เข้าใช้งานบนกว่าผู้ใช้ Twitter แต่ว่าผู้ใช้ Twitter จะ active กว่าในแง่ของการอัพเดทสถานะของตัวเอง
 • ประมาณ 35% ของผู้ใช้ Facebook และ Twitter เข้าใช้งานผ่านมือถือ
 • ผู้ใช้ Facebook เป็นเพื่อนกับแบรนด์มากกว่าผู้ใช้ Twitter แต่ว่าผู้ใช้ Twitter ที่เป็นเพื่อนกับแบรนด์ มี purchasing loyalty ต่อแบรนด์นั้นๆ มากกว่าผู้ใช้ Facebook

ที่มา: Digital Surgeon

1 ความเห็นบน “ปีแห่งสังคมออนไลน์ Facebook VS. Twitter [Infographic]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s